Bedrift

Elektro Øst Installasjon tar på seg alt fra små til store oppdrag for bedrifter. Vi tar vare på ditt eksisternde anlegg, forebygger strømsvikt, og prosjekterer nye el-anlegg. Vi gir deg også råd om hvordan ditt kontor kan kutte driftskostnadene med strømsparende løsninger.

Elektriker | Alarmanlegg  | ENØK | Internkontroll | Serviceoppdrag | Tele og data